icon-arrow icon-check icon-mail icon-phone icon-facebook icon-linkedin icon-youtube icon-twitter icon-cheveron icon-download icon-instagram play close icon-arrow-uturn icon-calendar icon-clock icon-search icon-chevron-process icon-skills icon-knowledge icon-kite icon-education icon-languages icon-tools icon-experience icon-coffee-cup
Werken bij Triamfloat
Blog 21/10/2019

Het PPL-model viert 10e verjaardag! Wat je nog niet wist over het ontstaan

anneloes

Heb je al kennisgemaakt met het PPL-model van TriamFloat? Het is tien jaar geleden ontwikkeld voor klanten en collega’s, met als doel inzichtelijk te maken welke bijdrage leren aan een organisatie levert. Na een eerste kennismaking met het model tijdens een workshop was ik direct enthousiast. Het model biedt de mogelijkheid om de positie van leren in de organisatie te bepalen én in gesprek te gaan over concrete vervolgstappen voor verdere professionalisering. Aan de hand van nieuwe inzichten is het model onlangs verder aangescherpt en in een nieuw jasje gestoken. Dit prikkelde mijn nieuwsgierigheid naar het ontstaan van het model.

TriamFloat
Anneloes de Groot /
L&D Consultant

Ik begon mijn zoektocht met een gesprek met collega’s Marieke Megens en Sandra van den Top. Zij stonden aan de wieg van het PPL-model en zetten het -binnen én buiten TriamFloat- op de kaart. Marieke: “Het PPL-model is in 2010 ontwikkeld door een themagroep van consultants.” De themagroep speelde met de vraag: “beïnvloedt de organisatiestrategie het leren, of wordt de organisatiestrategie beïnvloed door het leren?”.

Positioneren
In een workshop met klanten werd dieper op deze vraag ingegaan. Om richting te geven en handvatten te bieden aan de klanten maakte de themagroep gebruik van de fasering van Bolhuis en Simons (1999). Zij onderscheiden de volgende fasen van leren in organisaties: 1. ad hoc, 2. kwantitatief, 3. kwalitatief, 4. volwassen en 5. lerende organisatie. Als je de fase vaststelt, biedt dit de klant inzicht in de manier waarop leren in hun organisatie wordt vormgegeven en welke invloed leren op de organisatie heeft.

Bolhuis en Simons (1999) lichten de vijf fasen slechts kort toe. De themagroep had behoefte aan een specifiekere uitwerking per fase: hoe ziet het leren er dan precies uit? Een antwoord op deze vraag mondde uit in een overvloed aan informatie. Om die brok aan informatie te structureren werd het idee geopperd de managementbouwstenen van Nieuwenhuis (2008) te gebruiken voor het concretiseren van elke fase in een organisatie. Nieuwenhuis (2008) kenmerkt ‘strategie, structuur, cultuur, mensen, middelen en resultaten’ als de belangrijkste bouwstenen van een organisatie. Alle bouwstenen zijn dan ook van belang voor eenieder die het leren in een organisatie inzichtelijk wil maken. Je weet zo precies aan welke knoppen je kunt draaien om iets te bereiken. Door de bouwstenen te combineren met de fasen heeft de themagroep informatie geclusterd en een compleet beeld van elke fase gevormd. Daarmee was de basis van het PPL-model gelegd.

De input uit klantworkshops en praktijkervaringen is gebruikt om het model verder aan te scherpen. Het eindproduct is een co-creatie van professionals en opdrachtgevers.
Sandra van den Top / TriamFloat

Professionaliseren
Als een organisatie zijn positie voor iedere bouwsteen heeft bepaald, kan worden nagedacht over waar men naartoe wil – de gewenste situatie. Met alle betrokkenen wordt vervolgens bepaald welke acties nodig zijn om van de huidige naar de gewenste situatie te komen. Vaak wordt zo snel duidelijk wat de belangrijkste (knel)punten zijn waaraan gewerkt moet worden om een stapje verder te komen. Vanuit onze brede ervaring en expertise kunnen wij vervolgens helpen om tot een goed plan van aanpak te komen, of zelfs een strategische leerplan voor bijvoorbeeld de komende 5 jaar.

Het uitdenken en uitwerken van concrete interventies voor professionalisering is één van de expertises van TriamFloat.
Marieke Megans / TriamFloat

Verschillende collega’s hebben bij tientallen klanten gewerkt aan de professionalisering van het leren met als startpunt ‘het PPL-model’. Het model helpt ons als L&D-professionals om leervragen in een groter geheel te plaatsen en de juiste vragen te stellen.

De conclusie van mijn zoektocht? Het PPL-model is ontstaan uit een theoretisch onderzoek op basis van praktische bevindingen, aangescherpt en gevormd door ervaring en inzichten uit de praktijk. Het biedt mogelijkheden voor het positioneren van leren en voor het aangaan van het gesprek, om zo tot concrete interventies voor de professionalisering van leren te komen.

Ben je benieuwd welke meerwaarde het model voor jouw organisatie kan bieden? Neem contact op met één van onze Business Managers.


Gebruikte literatuur:

  • Bolhuis, S.M. & Simons, P.R.J. (1999). Leren en werken. Deventer: Kluwer.
  • Nieuwenhuis, M.A., (2003-2010). The Art of Management (the-art.nl), www.123management.nl
bekijk de themapagina Positioneren en Professionaliseren van Leren (PPL)
TriamFloat
Anneloes de Groot /
L&D Consultant

De experts van TriamFloat hebben een passie voor leren. Neem contact met ons op!