icon-arrow icon-check icon-mail icon-phone icon-facebook icon-linkedin icon-youtube icon-twitter icon-cheveron icon-download icon-instagram play close icon-arrow-uturn icon-calendar icon-clock icon-search icon-chevron-process icon-skills icon-knowledge icon-kite icon-education icon-languages icon-tools icon-experience icon-coffee-cup
Werken bij Triamfloat
Blog 15/04/2020

Het toetsen van risicovolle en voorbehouden handelingen in tijden van Covid-19. Hoe doe je dat?

blog

Hoe krijg je (toekomstige) medewerkers zo snel mogelijk opgeleid? Welke kennis, vaardigheden en attitude zijn vereist en welke zijn aanbevolen? Wat is het vertrekpunt, oftewel de voorkennis die je van de medewerker kan verwachten?

Dit zijn vragen die bij zorginstellingen en ziekenhuizen gesteld worden om hun (toekomstige) medewerkers te voorzien van de kennis en kunde die nodig is om de zorg te kunnen bieden die zij gewend zijn. Vanuit het Lerend Spreekuur mocht ik, Sascha Bijman, ’s Heeren Loo ondersteunen bij het vinden van antwoorden op deze vragen.

Tijdens het ondersteunen van de leerspecialisten bij ’s Heeren Loo zijn er verschillende vragen en daarmee uitdagingen naar voren gekomen. In een reeks van drie blogs neem ik jullie hier graag in mee. Wie weet herken je de uitdagingen bij je eigen (zorg)organisatie?

Vaardigheden (online) toetsen
De eerste vraag waarbij ik de leerspecialisten kon ondersteunen was: ‘Wat zijn alternatieve manieren voor het toetsen van voorbehouden en risicovolle handelingen gedurende de coronacrisis? Een risicovolle handeling houdt in dat gezondheidsschade kan ontstaan bij onzorgvuldig of onbekwaam medisch ingrijpen. Een voorbehouden handeling is een handeling die slechts uitgevoerd mag worden door personen die een bepaalde titel dragen.

Samen met leerspecialisten Wieteke Vermeulen en Saskia Maring brainstormde ik over allerlei verschillende oplossingen. Daarbij inventariseerden we vervolgens de voor- en nadelen per oplossing en hielden we rekening met de extra maatregelen vanuit ’s Heeren Loo. Hierdoor werd al snel duidelijk dat we op zoek moesten naar een nieuwe opzet voor het toetsen van de vaardigheden.

Nieuwe opzet
Hoe nu, een nieuwe opzet? Leerinterventies zoals werkplekopdrachten, toetsen via video, reflectieopdrachten en een buddysysteem schoten allemaal voorbij. Het doel is om goede en veilige zorg te bieden, dus werd er nagedacht over wat minimaal aan toetsing nodig was. Uiteindelijk werd besloten om de uitkomst niet voor iedere locatie in beton te gieten. Dat geeft per locatie de mogelijkheid om meer of minder leerinterventies in te zetten, afhankelijk van de achtergrond van de medewerker.

Eyeopeners
Verrassend was dat we in eerste instantie gericht waren om de bestaande opzet te gieten in een online variant. Alleen het toetsen van vaardigheden leent zich hier moeilijk voor. We zijn daarom bewust op zoek gegaan naar leerinterventies die ,ondanks alle maatregelen op de locaties, wel mogelijk waren. Het oefenen van deze risicovolle en voorbehouden handelingen in real life zijn namelijk een cruciale factor van het succes! Daaruit volgde ook een verschuiving in perspectief.

Een perspectief dat meer de nadruk legt op locaties voorzien van de juiste trainingsmaterialen, bestaande materialen zoals protocollen inzetten als ondersteunende informatie en medewerkers te voorzien van trainersinstructies. Daarnaast hielp mijn blik van buitenaf bij het vinden van een oplossing. Ik werd immers niet gehinderd door kennis of informatie van eerdere besluitvorming over de training en toetsingsopzet.

Vanuit de vraag hoe je voorbehouden en risicovolle handelingen toetst, kwam al snel naar voren dat niet alleen het aanleren deze handelingen belangrijk is voor de (toekomstige) medewerker. Ook kennis over de doelgroep en bijvoorbeeld ziektebeelden is belangrijk. Benieuwd hoe we geïnventariseerd hebben welke kennis en kunde belangrijk is voor het verlenen van zorg? Lees dan het vervolg op deze blog.

Herken je deze vragen bij je eigen organisatie, maar is de situatie of context net even anders? Neem dan vrijblijvend contact met ons op! Vanuit het Lerend Spreekuur dragen wij graag bij! Schroom dus niet om contact op te nemen, onze ondersteuning is overigens kosteloos.

Overzicht blogs

De experts van TriamFloat hebben een passie voor leren. Neem contact met ons op!