icon-arrow icon-check icon-mail icon-phone icon-facebook icon-linkedin icon-youtube icon-twitter icon-cheveron icon-download icon-instagram play close icon-arrow-uturn icon-calendar icon-clock icon-search icon-chevron-process icon-skills icon-knowledge icon-kite icon-education icon-languages icon-tools icon-experience icon-coffee-cup
Werken bij Triamfloat
Blog 07/05/2019

Werkplekleren in de techniek

triamfloat

Technologische ontwikkelingen gaan razendsnel. Dit vraagt veel van de wendbaarheid en ontwikkeling van de medewerkers en de organisatie. Uit diverse onderzoeken blijkt dat we het meeste leren en ontwikkelen op de werkplek. Het op een juiste manier faciliteren en organiseren van werkplekleren is daarom ontzettend belangrijk. Zowel voor de groei van de medewerkers als de groei van de organisatie. In opdracht van de zes technische O&O-fondsen, deed TriamFloat onderzoek naar hoe werkplekleren vaker en effectiever kan worden ingezet. Binnenkort organiseert TriamFloat twee bijeenkomsten over werkplekleren, om ervaringen te delen.

Werkplekleren

Werkplekleren wordt gedefinieerd als het leren in arbeidssituaties. Werkplekleren is een proces dat onbewust en ongeorganiseerd kan plaatsvinden gedurende het werk. Het is gericht op het op de werkvloer verwerven van beroepsrelevante competenties. Niet alleen vakinhoudelijke competenties, maar ook vaardigheden die je in je functie nodig hebt om adequaat te handelen en beslissingen te nemen. Werkplekleren kan zowel spontaan plaatsvinden als in meer begeleide en gestuurde vormen. De aanname is dat werkplekleren een belangrijke bijdrage aan de wendbaarheid en continue ontwikkeling van medewerkers en organisaties levert.

Duurzame inzetbaarheid

Werkplekleren sluit goed aan bij de verantwoordelijkheid van organisaties om (nieuwe) werknemers te stimuleren hun vaardigheden bij te houden en nieuwe kennis en vaardigheden te verwerven. Deze zijn van essentieel belang voor de duurzame inzetbaarheid van medewerkers en de continuïteit en concurrentiekracht van de organisatie. De toegenomen noodzaak van duurzame inzetbaarheid van medewerkers – mede als gevolg van de vergrijzing en verhoging van de pensioenleeftijd – versterkt het belang van het continue leren en ontwikkelen.

TIP: Stel leren en ontwikkelen centraal. Waardeer gewenst gedrag, breng belemmerende overtuigingen in kaart en buig deze om.

Positieve impuls

Zowel op individueel als op organisatieniveau levert werkplekleren een positieve impuls. Op individueel niveau verbeteren de werkprestaties (hogere productiviteit en kwaliteit) en zijn de betrokkenheid en motivatie groter. Kennis, inzicht en begrip, maar ook het probleemoplossend vermogen, samenwerking en zelfsturing verbeteren.

De opbrengst voor de organisatie bestaat uit betere prestaties (hogere productiviteit, minder verzuim, hogere medewerkerstevredenheid, innovatie) en betaalt zich hierdoor ook financieel uit. De hogere productiviteitscijfers en innovatieve cultuur bieden op termijn uitzicht op een hogere return-on-investment en toegenomen marktwaarde.

TIP: Werkplekleren is zowel een individueel als een sociaal proces. Sleutelfiguren binnen de organisatie (leidinggevenden, HRD-specialisten, kwaliteitsmedewerkers) spelen een cruciale rol, door een werkplekomgeving te creëren die uitnodigt en stimuleert om te leren.

Werkplekleren faciliteren
Door middel van verschillende handvatten kan werkplekleren in de organisatie gestimuleerd worden. Bijvoorbeeld door laagdrempelig toegang te bieden tot kennisbronnen. Ook door tijd te creëren om tijdens het werk te leren en door ontmoetingen te organiseren waarin kennis wordt gedeeld, kan werkplekleren worden gestimuleerd en gefaciliteerd.

Bijeenkomst werkplekleren
Benieuwd naar handvatten en tips om werkplekleren in jouw organisatie te stimuleren en faciliteren? TriamFloat organiseert twee bijeenkomsten over werkplekleren, waarin praktijkvoorbeelden, tips op basis van onderzoek en interessante workshops worden aangeboden. Aanmelden voor de bijeenkomsten is gratis. De bijeenkomsten vinden plaats op de volgende data:

  • Donderdag 23 mei 2019 (13:00 uur in Enschede): bijeenkomst werkplekleren in de procestechniek, in samenwerking met Platform leren & Ontwikkelen Procestechniek (RAP O/G). Klik hier om je aan te melden
     
  • Woensdag 26 juni 2019 (13:00 uur in Utrecht): Werkplekleren in de food & feed.
    Klik hier om je aan te melden

Deze blog is gebaseerd op het rapport ‘werkplekleren in de techniek, handvatten om leren op de werkplek te organiseren’, geschreven door TriamFloat in opdracht van de zes technische O&O-fondsen. Interesse naar het volledige rapport? Ga naar http://werkpleklerenindetechniek.nl/

Overzicht blogs

De experts van TriamFloat hebben een passie voor leren. Neem contact met ons op!