b'PPL BEGRIPPENKADERRESULTATENResultaat van opleidingen op producten en processen is willekeurig. Er wordt niet structureel gevalueerd, hooguit op reactieniveau.Welke bijdrage levert leren aan de organisatie?Leren is gericht op resultaat op korte termijn, niet op bijdragen aan de lange termijn strategie van de organisatie. Leren heeft als doel het goed uitvoeren van de taak. Hoe wordt het leren gevalueerd?Er wordt niet structureel gevalueerd. Er is geen plan voor evalueren en meten. Er is nauwelijks opvolging van de evaluatiegegevens. Men ziet geen noodzaak voor transfer en borging.8'