b'VAN AD HOC NAAR KWANTITATIEFWelke focus heeft de stap naar de kwantitatieve positie?Bij het inrichten van de kwantitatieve positie krijgt het versterken van de logistieke en de onderwijskundige processen veel aandacht. De organisatie gaat de inkoop van trainingen structureel bij een persoon of in een systeem beleggen. Het lijnmanagement denkt mee over het opleidingsaanbod en over het meer structuur bieden aan het organiseren van het leren. Het aanbod neemt toe. Het gaat meer geld kosten, zodat opleiden meer aandacht krijgt. Welke activiteiten kunnen helpen om het leren te professionaliseren?Opstellen van een jaarkalender/operationeel opleidingsplan: welke opleidingen zijn voor wie wanneer beschikbaar;Ontwikkelen van een functieleerhuis: op basis van een functieanalyse bepalen welke opleidingen nodig zijn om vakbekwaam te worden en te blijven (met name certificeringen, verplichte en noodzakelijke vakbekwaamheidseisen om de huidige functie goed uit te kunnen voeren);Kopen van een bestaand opleidingsaanbod (all-you-can-learn, opleidingscatalogus);Opleiden koppelen aan de functionerings- en beoordelingscyclus;Opstellen van een beperkt opleidingsbeleid: wie mag wanneer welke opleiding volgenmet welk budget.VAN AD HOC NAAR CRERENDWelke focus heeft de stap naar de crerende positie?Ad hoc en crerend kunnen dicht bij elkaar liggen. Voor sommige organisaties is het een mogelijkheid om van ad hoc naar crerend te gaan, bijvoorbeeld voor start-ups. Het versterken van met name de strategische processen heeft dan de focus. De onderwijskundige en logistieke processen moeten zo ingericht worden dat deze voldoende basis bieden om de strategische verankering van het leren te kunnen faciliteren.Welke activiteiten kunnen helpen om het leren te professionaliseren?Uitwerken van een krachtige visie op leren en deze uitdragen;Uitrusten leidinggevenden met kennis en vaardigheden om continue ontwikkeling centraal te stellen en te faciliteren;Realiseren randvoorwaarden voor leren op de werkplek (> zie uitgave Werkpleklerenin de techniek). 9'