b'RESULTATENMedewerkers zijn gecertificeerd. De organisatie kan voldoen aan de kwaliteitseisen. Structurele evaluatie voornamelijk reactieniveau en leerniveau.Welke bijdrage levert leren aan de organisatie?Leren leidt tot individuele expertise op de korte termijn. Met de geleerde kennis en vaardigheden kan de medewerker de kwaliteit van bestaande producten en processen borgen. De markt kunnen blijven bedienen is het doel. Er wordt (beperkt) aandacht besteed aan de transfer van het geleerde naar de (toekomstige) praktijk.Hoe wordt het leren gevalueerd?Er is een plan voor evalueren. Meten gebeurt meer structureel en meestal op reactieniveau. Slagingspercentages worden gezien als graadmeter van de kwaliteit van opleidingen. Er wordt vooral bijgehouden of de medewerker voldoet aan de minimale eisen voor certificering. VAN KWANTITATIEF NAAR KWALITATIEFWelke focus heeft de stap naar de kwalitatieve positie?L&D krijgt een centrale rol en meer verantwoordelijkheid voor het leren binnen de organisatie. Dit vraagt om versterking van de logistieke en de onderwijskundige processen en het starten met strategische verankering van het leren. Welke activiteiten kunnen helpen om het leren te professionaliseren?Uitwerken visie op leren die op zijn minst uitdrukking geeft aan het belang van de functionele ontwikkeling van medewerkers;Opstellen opleidingsbeleid met duidelijke richtlijnen en procedures;Analyseren leerbehoeften van de doelgroep(en) aan de hand van de organisatiedoelstellingen;Uitwerken strategisch opleidingsplan met een helder overzicht per doelgroep welke opleidingen voor het komend jaar/komende jaren beschikbaar worden gesteld;Uitbouwen functieleerhuis met mogelijkheden voor persoonlijke ontwikkeling;Verschuiven van inhoudelijke en functiegerichte opleidingen naar opleidingen gericht op vaardigheden: zowel de inhoud als de vorm veranderen richting werkplekleren eninformeel leren;Realiseren draagvlak voor het opleidingsprogramma dat is afgeleid van de organisatiedoelstellingen;Werven en selecteren van medewerkers met onderwijskundige expertise;Inkopen en uitbreiden LMS ter ondersteuning aan het leren;Vastleggen visie op situationeel leiderschap;Inrichten leertraject gericht op situationeel leidinggeven;Nadenken over uitdagingen in de organisatie, waarbij leren een deel van de oplossing is;Inbedden leren in HR-cyclus, gericht op competenties en loopbaanontwikkeling.13'