b'PPL BEGRIPPENKADERKWALITATIEFWat is de essentie?In deze positie hebben de aanwezige procedures efficintie als hoofddoel. Leren is gericht op de doelen en strategie van de organisatie. Er wordt gewerkt aan een visie op leren en aansluiting gezocht met de strategische doelen van de organisatie. Het opleidingsaanbod is hierop afgestemd. Leren is maatwerk: vorm, inhoud en doelgroepen worden gekozen in samenwerking met de business. Mogelijk ontstaat er nu weerstand tegen de afdeling opleidingen. Door het vergroten van onderwijskundige, adviserende expertise binnen L&D kunnen kritische gesprekken ontstaan met de business. Waar de business voorheen alles zelf konden regelen, wordt nu centraal, door de afdeling L&D, kritisch getoetst of iets wel een echte leervraag is. De business ziet hiervan niet altijd de meerwaarde, wil met name goedkoop inkopen. Soms geeft men juist aan: Jullie regelen dat toch, doe dan alles maar. Wat zijn voorbeelden van organisaties in deze positie?Organisaties die waarde hechten aan hirarchie en procedures. Denk aan corporate organisaties (banken), overheid (belastingdienst, ministeries) die over het algemeen eenduidigheid, structuur en procedures belangrijk vinden. Welke trends zie je in deze positie?Flexibele schil, outsourcing van logistiek en/of ontwikkelcapaciteit. Er wordt gewerkt met aanbestedingsprocedures, raamovereenkomsten en preferred suppliers.STRATEGIELeren is gericht op de vakbekwaamheid van medewerkers. De organisatiestrategie stuurt het leeraanbod.Wat is de focus van het leren?Leren komt direct voort uit de organisatiedoelstellingen en is een onderwerp op de agenda van het management. De organisatiestrategie wordt vertaald naar een uitgebreid curriculum.Er wordt ieder jaar een opleidingsplan uitgewerkt waarin kaders worden bepaald en activiteiten worden vastgelegd. Dit opleidingsplan wordt vastgesteld door het management. Medewerkers kunnen groeien in de organisatie en worden gefaciliteerd in hun persoonlijke groei, bijvoorbeeld om steviger te staan of ter voorkoming van een burn-out.Wat is de relatie tussen leren en de organisatiestrategie?In deze positie wordt steeds vaker een visie op leren uitgewerkt. In de praktijk zie je nog wel een discrepantie tussen de uitgewerkte visie (gericht op de volwassen positie) en de uitvoering van de visie in de praktijk. De visie kan gericht zijn op het creren van een lerende organisatie terwijl de feitelijke organisatie erg gericht is op het inrichten van een formele opleidingsstructuur.14'