b'PPL BEGRIPPENKADERMENSENLoopbaanontwikkeling. Match vraag en aanbod personeel. Medewerker ontwikkelt zich reactief en volgt het aanbod. Hoe leert de medewerker?Leren wordt meer ingezet op loopbaanontwikkeling en duurzame inzetbaarheid. Er zijn vaste ontwikkelpaden voor de medewerker. Het aanbod is erop gericht dat de medewerker vakbekwaam blijft. Er komt meer oog voor individuele leerbehoeften. Mensen kunnen zich binnen en buiten hun functie ontwikkelen.Hoe ziet de organisatie de medewerker?De medewerker is van waarde voor de organisatie, doordat hij vakbekwaam is en vanwege de competenties die hij kan ontwikkelen. Er is geloof in groeimogelijkheden en benutten van potentieel. Leren is zowel voor het individu als voor de organisatie waardevol. MIDDELENKeuze voor leermiddelen op basis van kwaliteit en efficintie. Leren wordt ondersteund door LMS voor planning, uitvoering en registratie. L&D beheert (een deel van) het budget.Welke leermiddelen worden ingezet?De keuze voor middelen wordt gemaakt op basis van efficintie en kwaliteit. Leermiddelen moeten gemakkelijk en schaalbaar ingezet kunnen worden. Welke ondersteunende middelen worden gebruikt?Er is een LMS of volgsysteem om gemakkelijk te kunnen plannen en registeren. Het LMS wordt gebruikt om leermiddelen te ontsluiten.Wie is verantwoordelijk voor het budget? L&D is verantwoordelijk voor het aanbod en het opleidingsbudget. Organisaties in de kwalitatieve positie ontwerpen en ontwikkelen regelmatig zelf leermiddelen, al dan niet met een ingehuurde onderwijskundige flexibele schil. Regie-organisaties kopen zoveel mogelijk in. L&D maakt dan zelf het ontwerp (op hoofdlijnen) en vraagt de leverancier om te ontwikkelen en uit te voeren.16'