b'RESULTATENKennisoverdracht leidt tot verbetering van de kwaliteit van huidige producten en processen. Structurele evaluatie op leer-en toepassingsniveau.Welke bijdrage levert leren aan de organisatie?Leren leidt tot nieuwe kennis en inzichten. Medewerkers dragen opgedane kennis over naar collegas en verbeteren daardoor de kwaliteit van bestaande producten en processen om de klant te bedienen. Aan borging en transfer van kennis naar de praktijk wordt expliciet aandacht besteed. Dit om de relatie tussen leren en ontwikkelen met de organisatiestrategie te optimaliseren.Hoe wordt het leren gevalueerd?Er is een plan voor evalueren met als doel het verbeteren van de leerinterventies en het aantonen van de meerwaarde van L&D in het algemeen. L&D wil onderzoeken of prestaties op de werkplek daadwerkelijk verbeteren na de ingezette leerinterventie.VAN KWALITATIEF NAAR VOLWASSENWelke focus heeft de stap naar de volwassen positie?Vormgeven van strategische verankering van het leren. In lijn brengen van strategische doelen met leren & ontwikkelen.Welke activiteiten kunnen helpen om het leren te professionaliseren?Uitwerken van een aansprekende visie op leren die gericht is op het realiseren van continue verbetering en vernieuwing van producten en processen;Realiseren van breed draagvlak voor de visie op leren en vertalen naar de leertrajecten;Uitwerken van een plan van aanpak over de stappen die L&D gaat zetten om de visie te realiseren;Uitwerken van een strategisch leer- en ontwikkelplan waarin een heldere aanpak wordt verwoord over de wijze waarop L&D gaat bijdragen aan het implementeren van de organisatiestrategie en realiseren van de organisatiedoelstellingen. In de aanpak wordt een breed scala van leer- en ontwikkelinterventies ingezet;Koppeling maken met de HRM-themas door de performance cyclus uit te breiden met onderdelen die ingaan op het doorgroeien van de medewerker, zoals 360 graden feedback, job rotation, Talent Development programmas, coaching, mobiliteitscentra, diversiteitsprogramma;Uitbreiden van diversiteit aan (informele) leerinterventies zoals interne stages, buddy, coaching;Uitbreiden van individuele ontwikkelmogelijkheden waarbij de regie in handen komt van de medewerker;Afspreken persoonlijk opleidingsbudget;Realiseren werkplekleren;Onderzoeken leercultuur en afspraken maken over rol leidinggevende, verantwoordelijkheden medewerker;Actief promoten, stimuleren en mogelijk maken van initiatieven voor leeractiviteiten (breder gericht op talent en rolontwikkeling).17'