b'STRUCTUURL&D inspireert tot leren met een aanbod van formele en informele leerinterventies. L&D adviseert de directie over leren.Hoe is het leren georganiseerd?L&D en de business werken nauw samen bij het tot stand komen van het leren en ontwikkelen, waarbij ze elkaar versterken. Medewerker en leidinggevende nemen beide initiatief en verantwoordelijkheid. Logistieke en onderwijskundige processen zijn binnen L&D volledig ingericht. De L&D-professional heeft vooral de rol van adviseur van de business op alle niveaus, zowel operationeel als strategisch. Hij heeft een verbindende rol, zet een onderwijskundig breed palet in en is in staat om te opereren op het snijvlak van L&D en change. Hoe ziet het leeraanbod eruit?Er is een scala aan leermogelijkheden die bijdragen aan zowel het vakbekwaam uitvoeren van de functie als de persoonlijke ontwikkeling van de medewerker. L&D presenteert een rijk leer- en ontwikkelaanbod dat in lijn is met de organisatiestrategie. Naast formele leer- en ontwikkelmogelijkheden is er volop ruimte voor leren en ontwikkelen in het werk. L&D faciliteert leren in het werk door hierover met de doelgroep in gesprek te gaan, bewustwording te creren en te faciliteren.CULTUURVeranderen, verbeteren, flexibiliteit. Dienend leiderschap, coaching door de manager.Wat zijn de basiswaarden?Kernwaarden zijn veranderen, verbeteren en flexibiliteit. Teamwork is belangrijk. Medewerkers willen een leven lang leren en hebben de drive om steeds beter te willen worden, zich persoonlijk te ontwikkelen en om werkprocessen te verbeteren. Daardoor staat de organisatie open voor ontwikkelingen in de markt en de omgeving. Men kan snel en flexibel inspelen op gewenste of noodzakelijke veranderingen. Wat zijn de opvattingen over leren?Leren is noodzakelijk voor je inzetbaarheid, leren is presteren, leren doe je altijd en overal, leren is werken en werken is leren, leren is iets positiefs.Wat is de leiderschapsstijl?De meest kenmerkende leiderschapsstijl is dienend leiderschap: het faciliteren van medewerkers, het inspireren tot ontwikkelen. Leidinggevenden hebben een coachende rol. Vertrouwen, eenheid, gedeelde verantwoordelijkheid en besluitvaardigheid en klantgerichtheid vormen de basis van deze leiderschapsstijl. De leidinggevende geeft medewerkers de kans zich persoonlijk te ontwikkelen op meerdere vlakken: professioneel, emotioneel en intellectueel. De leidinggevende faciliteert de talenten van medewerkers en durft daarbij te investeren in talent op de lange termijn. 19'