b'PPL BEGRIPPENKADERMENSENTalentontwikkeling. Medewerker wordt gezien als kapitaal en kritische succesfactor. Medewerker ontwikkelt zichzelf pro-actief en wordt daartoe ook gestimuleerd.Hoe leert de medewerker?Leren is een continu proces. Medewerkers investeren in hun talenten en zetten deze in om bij te dragen aan de organisatiedoelstellingen. Initiatief tot leren ligt zowel bij leidinggevende als bij medewerker. De organisatie verwacht van haar medewerkers dat zij hun talenten en leerbehoeften kenbaar maken. De gedachte is dat investeren in mensen loont en zich vertaalt naar de gewenste organisatieresultaten. Hoe ziet de organisatie de medewerker?Medewerkers zijn de kritische succesfactor. Het behalen van de organisatiedoelstellingen is afhankelijk van het functioneren en de ontwikkeling van medewerkers. De medewerker is pro-actief en heeft zelf regie op zijn leerproces. Het mensbeeld is gericht op doorgroeien, zowel horizontaal als en verticaal, en zowel binnen als buiten de organisatie. Er is een combinatie van inclusieve (ieders talent staat centraal) en exclusieve talentstrategie (high-potentials of mensen in sleutelfuncties). MIDDELENKeuze voor leermiddelen op basis van effectiviteit. Middelen ondersteunen sociale en informele leerprocessen. Verantwoordelijkheid voor inzet middelen ligt deels in de lijn.Welke leermiddelen worden ingezet?Op basis van de organisatievraag, maakt L&D in afstemming met de business keuzes voor leermiddelen. Middelen zijn niet het doel, maar dragen bij aan de oplossing, ze dienen een doel. L&D is verantwoordelijk voor het aanbieden van (standaard) leermiddelen en het adviseren bij nieuwe leervragen. De leermiddelen ondersteunen een formeel leerproces en dragen structureel bij aan informeel en sociaal leren. Oplossingen als performance support en serious gaming worden waar mogelijk toegepast. Progressieve technologische oplossingen (zoals VR en AR) worden ingekocht.Welke ondersteunende middelen worden gebruikt?Er is een LMS met uitgebreidere leermogelijkheden, zoals een leerplatform.Wie is verantwoordelijk voor het budget? Budgetten komen uit de lijn. Er ontstaat hierdoor gezamenlijk eigenaarschap. Verantwoordelijkheid voor de keuze van de vorm van de leermiddelen ligt bij L&D. 20'