b'PPL BEGRIPPENKADERCRERENDWat is de essentie?Leren en organisatieontwikkeling gaan samen: er is een directe relatie en sprake van wederzijdse benvloeding. In de organisatie heeft het leren geleid tot kenniscreatie. Er worden daarbij nieuwe concepten ontwikkeld die de strategische processen benvloeden. Leren is een doorgaand proces van de hele organisatie. Medewerkers zoeken elkaar actief op om kennis te delen n te creren op basis van urgente en inspirerende vraagstukken. Het leren is gericht op innovatie en vergroten van het probleemoplossende vermogen van de organisatie. Continue ontwikkeling is een doel op zich. Alle soorten van leren die bijdragen aan de ontwikkeling, doelen en strategie van een organisatie zijn mogelijk. Het gaat hierbij om alle leerprocessen, niet alleen die leerprocessen die het resultaat zijn van opleidingen. Het komt voor dat, afhankelijk van bijvoorbeeld de grootte, opzet, het type of de positie van de organisatie er ook elementen van de andere posities aanwezig zijn.Wat zijn voorbeelden van organisaties in deze positie?Grote organisaties die kwalitatief of volwassen zijn, waar bijvoorbeeld de R&D-afdeling crerend is omdat innovatie daar core business is. Maar ook kleine ondernemingen en startups die innovatie en wendbaarheid tot doel hebben. Welke trends zie je in deze positie?Pizza-sessies om kennis te delen. Lummeltijd om creatieve processen te stimuleren. Tijd om nieuwe concepten en producten uit te werken en te testen. Er wordt elke dag geleerd in directe afstemming met de klant, via tools als Slack.STRATEGIELeren staat in dienst van innovatie. De visie op leren en de organisatiestrategie benvloeden elkaar wederzijds.Wat is de focus van het leren?Leren staat in dienst van innovatie: het ontdekken en ontwikkelen van compleet nieuwe producten. De strategie van de organisatie is door het continu vergroten van het leervermogen/probleemoplossend vermogen van de organisatie te komen tot kenniscreatie. Wat is de relatie van de visie op leren met de organisatiestrategie?Het lerend innoveren is het primaire proces van de organisatie. De visie op leren s de organisatiestrategie.22'