b'STRUCTUURMedewerkers inspireren elkaar en organiseren zelf het leren. Leren is vanzelfsprekend en continu aanwezig in de gehele organisatie.Hoe is het leren georganiseerd?Binnen de organisatie is expertise over leren en ontwikkelen niet alleen bij een aantal L&D-adviseurs aanwezig, maar is verspreid in de organisatie. Deze expertise kan bij verschillende rollen liggen (denk aan coaches, flowmasters, chief of inspiration, L&D-professionals) Zij creren waar nodig de juiste randvoorwaarden voor het leren. Medewerkers bepalen in teamverband hun persoonlijke ontwikkeldoelen aan de hand van de bedrijfsresultaten die ze dat jaar willen bereiken.Hoe ziet het leeraanbod eruit?Medewerkers creren op eigen initiatief formele en informele leermomenten. Oplossingen, ideen en werkwijzen worden door zelfstandige/zelfsturende (project)teams aangedragen, uitgewerkt en toegepast.CULTUURExperimenteren, creativiteit, denken in mogelijkheden, verantwoordelijkheid nemen. Leider is voorbeeld, inspirator, motivator.Wat zijn de basiswaarden?Experimenteren, creativiteit, denken in mogelijkheden. Systemisch denken (alles hangt samen) en kritisch denken zijn belangrijk.Wat zijn de opvattingen over leren?De crerende positie kent een leercultuur waarin leren, experimenteren en creativiteit worden beloond, ondersteund en gepromoot. Er heerst een cultuur waarin mensen risicos mogen en durven nemen. Iedereen is bezig met het verkennen van nieuwe ideen en genereren van nieuwe producten. Er is sprake van openheid en onderling vertrouwen. Leren is innoveren, leren van elkaar is vanzelfsprekend. Wat is de leiderschapsstijl?De belangrijkste taak van leiders is om creativiteit en ondernemerschap te bevorderen. Dit doen zij door te motiveren, inspireren en zelfsturende teams optimaal te faciliteren in het proces van lerend innoveren. Er is nauwelijks sprake van hirarchie. Effectief leiderschap is in deze positie visionair, vernieuwend en risicogericht. 23'