b'PPL BEGRIPPENKADERAAN DE SLAG MET HET PPL-MODELIn dit begrippenkader heb je alle aspecten van het PPL-model gelezen: de posities, de aandachtsgebieden, de kernprocessen en de mogelijkheden voor professionalisering. Wil je aan de slag met het PPL-model? TriamFloat helpt organisaties inzichtelijk te krijgen waar ze nu staan en waar zij heen willen groeien. Ook adviseert TriamFloat over acties om tot die gewenste situatie te komen. Dit kan bijvoorbeeld in een aantal workshops en op basis daarvan het schrijven van een visie op leren of strategisch leerplan. Ondersteuning op de langere termijn bij het realiseren van doelstellingen is ook mogelijk.Neem contact op via office@triamfloat.nl.26'