b'PPL BEGRIPPENKADERINLEIDINGBinnen het werkveld van leren en ontwikkelen, vragen organisaties zich af waar ze staan, waar ze naar toe willen, en hoe ze daar kunnen komen. Het model voor positioneren en professionaliseren van leren (PPL) van TriamFloat geeft taal aan de verschillende aspecten van leren in een organisatie. Het maakt het mogelijk om met een grotere groep (HRD, HRM en/of business), vanuit verschillende perspectieven naar leren te kijken en daarover een constructief gesprek te voeren. Zo kan een afdeling L&D een beargumenteerde afweging maken over de vervolgstappen. Veel opdrachtgevers gebruiktenhet PPL-model in de afgelopen jaren.Het PPL-model is in 2009 ontstaan vanuit de themagroep corporate universities binnen TriamFloat. De term corporate university kwam destijds veel in gesprekken met opdrachtgevers terug. Er bestonden verschillende beelden over de definitie en het doel van een corporate university. Na een succesvolle klantenbijeenkomst Connecting (C)U! ontwikkelde de themagroep daarom een praktisch handvat. Hiermee kunnen organisaties hun ambities voor leren en ontwikkelen inzichtelijk kunnen maken en helder kunnen krijgen welke stappen ze te zetten hebben. Zo werd het PPL-model geboren: een model voor het positioneren en professionaliseren van leren (PPL). Gebaseerd op wetenschappelijke inzichten en veel praktijkervaring. Recent (in 2019) is het model in een nieuw jasje gestoken: afgestemd op de laatste trends en onderwijskundige inzichten en op de ervaringen met het model de afgelopen tien jaar bij verschillende opdrachtgevers. Het PPL-model beschrijft vijf posities (gebaseerd op Bolhuis & Simons, 1999) en zes aandachtsgebieden (gebaseerd op Nieuwenhuis, 2008). In elke positie spelen drie kernprocessen een rol: strategie, onderwijskunde en logistiek. De vijf posities, zes aandachtsgebieden en drie kernprocessen worden hierna toegelicht.De positiesDe vijf posities zijn de rijen: ad hoc, kwantitatief, kwalitatief, volwassen en crerend. Het uitgangspunt is dat het leren binnen de organisatie professionaliseert naar die positie die het meest ondersteunend is aan de organisatiedoelstellingen. Een crerende positie is pas noodzakelijk als innovatie en wendbaarheid het primaire proces is. De meeste organisaties die TriamFloat begeleidt, streven vanuit een ad hoc of kwantitatieve positie naar verbetering van de huidige kwaliteit (kwalitatieve positie) dan wel continue vernieuwing (volwassen positie). De aandachtsgebiedenDe zes aandachtsgebieden zijn de kolommen: strategie, structuur, cultuur, mensen, middelen en resultaten. Voor ieder aandachtsgebied worden enkele vragen beantwoord. Deze vragen staan bovenaan iedere kolom. Groei ontstaat door (samenhangende) veranderingen op deze aandachtsgebieden te initiren. Het is belangrijk dat er een balans is tussen de verschillende aandachtsgebieden. Wanneer alle aandachtsgebieden dezelfde positie hebben, werkt dat versterkend en leidt dat tot groei en verandering. Omgekeerd: wanneer het leren op n van de aandachtsgebieden een andere positie heeft, werkt dat remmend op de groei van het leren in de organisatie. 2'