b'AD HOCWat is de essentie?In deze positie is de verantwoordelijkheid voor leren en ontwikkelen nergens belegd. De logistieke en onderwijskundige processen zijn ad hoc en niet in verbinding met de strategie. Er worden incidenteel trainingen gegeven of ingekocht. Er is geen visie op leren. Leren en ontwikkelen wordt gezien als opleiden. Opleiden gebeurt op individuele basis. Managers bepalen naar eigen inzicht of een opleiding noodzakelijk is. Er zijn weinig expliciete regels en procedures rond opleiden. Opleidingsvragen zijn niet of nauwelijks gerelateerd aan organisatiebeleid. Opleiden wordt gebruikt bij wijze van beloning of om incidentele problemen op te lossen. Wat zijn voorbeelden van organisaties in deze positie?Kleine organisaties. MKB of kleinere familiebedrijven. Traditioneel en degelijk. Welke trends zie je in deze positie?De quick-fix, kort, gratis en snel. Een korte training of een webinar, zodat er niet te veel tijd aan leren wordt besteed en mensen snel de gewenste kennis in de praktijk kunnen toepassen. Denk aan het gebruik van YouTube-filmpjes en LinkedIn Learning.STRATEGIELeren wordt incidenteel en willekeurig ingezet om problemen op te lossen of als beloning voor een medewerker. Leren heeft geen (bewuste) relatie met de organisatiestrategie.Wat is de focus van het leren?Leren en ontwikkelen wordt incidenteel ingezet, op het moment dat er een acute behoefte is aan een opleiding of training. Een acute behoefte kan ontstaan door: een kennistekort, vaardighedenprobleem of juist de wens om te belonen. De medewerker of leidinggevende gaat zelf op zoek naar een passende training of opleiding. Leren wordt vooral gezien als het volgen van een cursus of training. Er is binnen het bedrijf geen specifieke kennis over leren en ontwikkelen aanwezig. Er is geen/beperkt bewustzijn over de mogelijkheden rond leren en ontwikkelen. Er is geen inzicht in de kennisontwikkeling van de organisatie. Wat is de relatie tussen leren en de organisatiestrategie?Leren wordt niet gezien als een activiteit die verband houdt met het organisatiebeleid of een bijdrage kan leveren aan de verwezenlijking van de organisatiestrategie. Er is geen uitschreven, gedeelde visie op leren en ontwikkelen of onderliggend beleid. Leren en ontwikkelen is geen onderwerp dat op de agenda staat van het MT. 5'