b'STRUCTUUROpleidingscordinator/afdeling heeft makelaarsfunctie. Aanbod voornamelijk gericht opwettelijke eisen. Op welke manier is het leren georganiseerd?Er zijn verschillende processen om leren te organiseren en vast te leggen. Er is een opleidingscordinator die de uitvoering en ondersteuning rondom opleiden regelt. Deze persoon heeft niet altijd een onderwijskundige achtergrond, maar vaak een vakinhoudelijke of administratieve expertise. Veelal is het iemand die is doorgegroeid vanuit de organisatie. Zowel centraal als decentraal worden overzichten bijgehouden. Er is soms een jaarplan met te volgen opleidingen door medewerkers. Hoe ziet het leeraanbod eruit?Het aanbod wordt in deze positie gestructureerd in functiegerichte leertrajecten. Trainingen worden ingekocht of door interne trainers verzorgd. Leren kan in de praktijk plaatsvinden in een soort meester-gezel situatie. De trainer is vaak een expert in het vakgebied die een didactische training heeft gevolgd.CULTUUROrde, rationaliteit, duidelijkheid. Sturend leiderschap, gericht op beheersing.Wat zijn de basiswaarden?Belangrijke waarden zijn: risicobeheersing, efficintie, zekerheid en stabiliteit. Kenmerken van bedrijfscultuur die invloed hebben op leren zijn: belang van regels en procedures, specialisatie (sterke scheiding van taken rondom beslissen, denken en doen) en hirarchie. Welke overtuigingen zijn er over leren?Delen van kennis is macht uit handen geven (kennis is macht). Je wilt niet opleiden voor de concurrent. Procedures zijn belangrijk/ leidend. Leren wordt gewaardeerd omdat medewerkers daardoor kunnen voldoen aan de eisen.Leren is iets dat moet. Er is geen sprake van een leercultuur en er wordt niet actief gestuurd op een leercultuur. De leercultuur wordt bepaald door het leren op de werkplek.Wat is de leiderschapsstijl?Leiderschap is gericht op het controleren van medewerkers; zijn mijn mensen wel ingeschreven voor de verplichte opleidingen? Voldoen ze aan alle eisen? Er is weinig ruimte voor echte inspraak van medewerkers. 11'