b'PPL BEGRIPPENKADERSTRUCTUURDe verantwoordelijkheid voor leren is niet belegd bij specifieke afdeling of functie. Initiatief voor volgen van opleiding ligt bij medewerker of leidinggevende. Hoe is het leren georganiseerd?Niemand in het bijzonder is verantwoordelijk voor leren. Niemand heeft specifieke expertise op het gebied van leren en ontwikkelen. Als iemand een goed initiatief heeft en iets wil leren, kan dat. De leidinggevende kan initiatief nemen, door een opleiding als beloning toe te kennen aan een medewerker. De inkoop van opleidingsactiviteiten verloopt telkens anders, afhankelijk van degene die het oppakt. Er zijn geen preferred suppliers. Hoe ziet het leeraanbod eruit?Er is geen vaststaand aanbod. De opleidingsactiviteiten zijn gericht op individuele of teamontwikkeling. Het zijn eenmalige interventies zonder lange termijnvisie of plan voor de hele organisatie. Er ligt niets vast. Alles kan.CULTUURLoyaliteit, inzet, discipline, probleemgerichtheid. Sturend leiderschapWat zijn de basiswaarden?Karakteristiek voor bedrijven in de ad hoc positie is improvisatietalent en doorzettingsvermogen. Loyaliteit, inzet, discipline en probleemgerichtheid zijn belangrijke normen voor het gedrag van de medewerker.Welke overtuigingen zijn er over leren?Leren is geen bewust, uitgesproken thema in de organisatie. Formeel leren komt weinig voor en wordt ervaren als iets bijzonders. Dit kan positief zijn: ik krijg een kans mijn werk beter te doen. Of negatief: ik zit hier omdat het moet/omdat ik het niet goed genoeg doe. Leren wordt vooral gezien als iets dat je op school of in een cursus doet. Leren vindt wel plaats, maar wordt niet benoemd als leren. Medewerkers leren onbewust, door (na) te doen en te experimenteren. Wat is de leiderschapsstijl?Sturend leiderschap. Er is een functioneel hirarchische leidinggevende die middelen beschikbaar mag stellen.6'