b'PPL BEGRIPPENKADERMENSENPersoonlijk meesterschap. Medewerker ontwikkelt zichzelf n de organisatie vanuit bevlogenheid en op eigen kracht. Medewerker vult zijn rol in op basis van talenten. Hoe leert de medewerker? Ontwikkeling van medewerkers heeft betrekking op de hele persoon, op basis van talenten en drijfveren. Het leren en ontwikkelen komt los van de functie. Functieprofielen zijn niet langer leidend of aanwezig. De rol van de medewerker in de organisatie wordt vormgegeven vanuit zijn talenten. Flexibiliteit is belangrijk: naast een plek op een eigen afdeling of in een eigen team nemen medewerkers deel in tijdelijke, multidisciplinaire, teams die zich concentreren op het oplossen van een vraagstuk en het creren van nieuwe producten en diensten. Medewerkers zoeken nadrukkelijk andere experts op en creren netwerken om kennis te halen en te delen. Medewerkers voelen zich verantwoordelijk voor hun eigen (continue) ontwikkeling en die van hun organisatie. Ze zoeken actief naar een match tussen het eigen belang en het organisatiebelang. Ze zijn initiatiefrijk en proactief. Medewerkers zijn intrinsiek gedreven om steeds betere resultaten te boeken.Hoe ziet de organisatie de medewerker?De medewerker is een bron van kennis en ideen. De organisatie is mensgericht en waardeert en bevordert het welbevinden, de ontwikkeling en het leren van ieder individu. MIDDELENEen goed idee met voldoende draagvlak is leidend voor de inzet van middelen. Middelen maken experimenteren en innoveren mogelijk. Welke leermiddelen worden ingezet?Uitgangspunt is ontwikkeling; van zowel de organisatie als geheel als van teams en individuen. Er wordt met interdisciplinaire blik gekeken naar de mogelijke oplossingen. Daarmee wordt er verder gekeken dan de conventionele leermiddelen. Leervragen kunnen vanuit individuen, teams en afdelingen komen. Een goed idee met voldoende draagvlak is leidend voor de inzet van middelen. Middelen moeten experimenteren en innoveren mogelijk maken. Middelen worden door of met de doelgroep ontwikkeld. Iedereen is verantwoordelijk voor zijn eigen ontwikkeling.Welke ondersteunende middelen worden gebruikt?Er is een platform waar kennis gedeeld en gecreerd wordt. Er is tijd om te experimenteren. Er zijn digitale middelen beschikbaar die deliverables, voortgang, successen en verbeterpunten zichtbaar maken voor de hele organisatie en de klant. Wie is verantwoordelijk voor het budget? Eigenaarschap van het budget ligt bij individuen en teams. 24'