b'De kernprocessenDe drie kernprocessen voor het leren in organisaties zijn: strategie, onderwijskunde en logistiek. Strategie: de strategische processen die het belang van leren en ontwikkelen onder de aandacht brengen en versterken. Denk hierbij aan de ontwikkeling van een visie op leren, het vormgeven aan strategisch partnerschap van leren en ontwikkelen in de business, de jaarplancyclus.Onderwijskunde: de onderwijskundige processen die een bijdrage leveren aan het ontwerp en de ontwikkeling van leerproducten. Het in behandeling nemen van leervraagstukken, vanaf het klantgesprek, adviseren, inkopen of ontwikkelen, tot aan leveren en evalueren van leeractiviteiten. Logistiek: de administratieve processen die leren en ontwikkelen organisatie breed ondersteunen. Denk hierbij aan planning en logistiek, beheer, registratie van alle leer- en ontwikkelactiviteiten.ProfessionaliserenWanneer een organisatie het leren wil professionaliseren naar die positie die het meest ondersteunend is aan de organisatiedoelstellingen, dan ligt de sleutel tot professionaliseren in het inrichten, aanpassen of optimaliseren van de kernprocessen. Nu hoeft het professionaliseren van leren niet altijd bewust te gebeuren. Wanneer er ambitie ontstaat om n of meer van de kernprocessen meer aandacht te geven, is dit vaak een teken dat een nieuwe positie beter past. Er wordt zichtbaar waar het schuurt en waar professionalisering nodig is. Het PPL-model helpt om dit te zien en te begrijpen.Professionaliseren van leren werkt cumulatief. In elke positie wordt voortgebouwd op de voorgaande posities. Bekijk, met de ambitie van de gewenste positie in het achterhoofd, wat relevant is om uit de voorgaande posities mee te nemen. Bijvoorbeeld: in de volwassen positie is het nog steeds zo dat medewerkers functiegericht leren (kwantitatieve positie). Hiernaast staat dat L&D inspireert met een aanbod van formele en informele leerinterventies (volwassen positie). Dit is mede en alleen mogelijk omdat L&D het leren heeft gestroomlijnd, de kwaliteit bewaakt en de opleidingsbehoefte op heeft gehaald bij de business (kwalitatieve positie). 3'